Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni
www.spitaltarnaveni.ro
Acasa Informatii pacienti Legislatie Organigrama Utile

Navigare Rapidă

, Actualizat in:

 Bine ați venit!


Centrul de evaluare a pacientilor confirmati cu infectie SARS-CoV-2


Programul Centrului de evaluare: de luni pana vineri, intre orele 10.00-12.00

e-mail: inf.spmtar@gmail.com

tel. 0265446161 int.117

telefonul pacientului 0771798848

PROGRAM  DE VIZITA


Conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 3670/2022 privind stabilirea programului de vizite in unitatile sanitare publice

 

LUNI –VINERI - 14:00 – 18:00 - max. 30 minute

SAMBATA SI DUMINICA - 12:00 – 18:00 - max. 30 minute

 

In Compartimentul ATI durata vizitei este de max. 10 minute si se poate prelungi cu acordul medicului ATI

ZILNIC IN INTERVALELE - 14:00 – 15:00 si 17:00 – 18:00

 

In cazul pacientilor aflati in stare terminala (exceptie ATI):

ZILNIC INDIFERENT DE ORA

 

Apartinatori pediatrie:

 

LUNI –VINERI - 14:00 – 18:00

SAMBATA SI DUMINICA - 12:00 – 18:00

durata vizitei este de maxim 30 minute

 

Lista numere telefon (interior)

unde se pot solicita informatii despre starea de sanatate a pacientilor


SECTIA/COMPARTIMENT

NUMAR INTERIOR/TELEFON

Medicina interna acuti

115

Medicina interna cronici

120

Chirurgie generala

144

Obstetrica-ginecologie

186

Neurologie

134

Psihiatrie barbati

152

Psihiatrie femei

185

Neonatologie

147

Dermatovenerologie

148

Boli infectioase

0771798848 / 117

ATI

136

Pediatrie

0265446182

CPU

0726368329 / 0265440103


 

Informatii pacienti


Înainte de a solicita serviciile noastre, adresați-va medicului de familie sau medicului specialist pentru a a obține biletul de trimitere.

Prezentați-va la internare cu documentele necesare.

 

Condiții generale de internare:

-Act de identitate

-Cardul de sanatate

-Bilet trimitere de la medicul de familie / Bilet de internare de la medicul specialist.

-Dovada calitatii de asigurat:

 

Angajați:

-Adeverinta de la Casa de Asigurări de Sănătate din care sa reiasa ca unitatea angajatoare are achitate la zi asigurarile sociale de sanatate.

-Adeverinta de la locul de munca cu nr. de zile C.M./ 12 luni;

 

Pensionari:

-Cuponul de pensie din ultimele 3 luni (original sau copie).

 

Someri:

-Adeverinta de somaj sau copie dupa carnetul de somaj.

 

Persoane fara venit:

-Adeverinta de la Casa de Asigurari de Sanatate, privind plata asigurarii medicale sau Adeverinta de coasigurat....mai mult

 

 


Incepand cu luna ianuarie 2022 se pot face programari online in ambulatoriul de specialitate.

 

Pacientul trebuie sa se prezinta la consultatie cu:

  • actul de identitate;
  • biletul de trimitere în termen de valabilitate;
  • card de sanatate/eurocard;

 

Daca se solicita consultatie la cerere (fara bilet de trimitere sau pacient neasigurat) pacientul va plati contravaloarea consultatiei.

PROTOCOL PRIVIND ACCESUL VIZITATORILOR IN SECTIILE/COMPARTIMENTELE DIN CADRUL SPITALULUI

 

I. Vizitarea pacientilor infectati cu SARS Cov-2 si non Covid in forma severa sau stare critica


1.Masuri care privesc bolnavul infectat cu SARS-CoV-2 sau non COVID în cazul în care prezinta simptome severe de boala

  

  Pe perioada internarii în unitatea sanitara, pacientul infectat cu SARS-CoV-2 poate beneficia, la cerere, de asistenta religioasa, potrivit specificului cultului din care face parte, si cu acordul medicului curant/medicului de garda.

    În vederea asigurarii protectiei preotului si a pacientului, vizita poate avea loc în urmatoarele conditii:...mai mult

Program privind accesul apartinatorilor/reprezentantului legal/preotului la pacientii infectati cu sars cov-2 si non covid in forma severa sau stare criticaCompartiment ATI


zilnic intre orele 15:00 – 16:00

Boli Infectioase


zilnic intre orele 12:00 – 14:00

Sectia Interne acuti


zilnic intre orele 12:00 – 14:00Programarea se face prin intermediul medicului curant!

 

 

ANUNT


Consiliul de administratie al Spitalului Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu”  Tarnaveni, in conformitate prevederile art. 176-177 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

- Ordinul ministrului sanatatii nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sanatatii,

- Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului de ocupare a functiei de manager - persoana fizica la Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tarnaveni, aprobat prin Dispozitia Consiliului Judetean Mures nr.329 din  17 octombrie 2023             ,

Organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de Manager-persoana fizica la Spitalul Municipal           ” Dr. Gheorghe Marinescu” Tarnaveni.

Concursul pentru ocuparea functiei de manager-persoana fizica la Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tarnaveni va avea loc la sediul Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tarnaveni, str. Victor  Babes, nr. 2, judetul Mures, in perioada 27.11.2023 - 05.12.2023, desfasurandu-se in doua etape:

• Etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in publicatia de concurs, care va avea loc in data de 27.11.2023, ca etapa eliminatorie;

• Etapa de sustinere publica si de evaluare a proiectului de management, care se va desfasura la sediul spitalului pe baza temelor cadru prestabilite, in data de  05.12.2023, incepand cu ora 10.00.

Calendarul de desfasurare a concursului este urmatorul;

 

Data limita pana la care se pot depune dosarele de concurs

27.11.2023, ora 12.00

Verificarea dosarelor

27.11.2023,ora 14.00

Afisarea rezultatului verificarii dosarelor

27.11.2023, pana la ora 15.00

Afisarea pe site-ul spitalului a proiectelor de management depuse de candidatii declarati admisi in urma finalizarii probei de verificare a dosarelor de inscriere

pana la data de 29.11.2023, ora 15.15

Termen de depunerea contestatiilor privind rezultatul verificarii dosarelor

pana la data de 28.11.2023, ora 15.00

Termen de solutionare a  contestatiilor privind verificarea dosarelor

pana la data de 29.11.2023, ora 15.00

Sustinerea publica a proiectelor de management

05.12.2023, ora 10.00

Afisarea rezultatului probei de sustinere a proiectului de management

05.12.2023, ora 15.00

Depunerea contestatiilor privind rezultatul probei de sustinere a proiectului de management

pana la data de 06.12.2023, ora 15.00

Afisarea rezultatului solutionarii contestatiilor privind proba de sustinere a proiectului de management si afisarea rezultatului final

07.12.2023, ora 15.00

 

La concurs pot participa persoane fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) cunosc limba romana scris si vorbit;

b) sunt absolventi cu diploma a studiilor universitare de licenta sau de master in: medicina, specializarea medicina, medicina dentara, specializarea medicina dentara, stiinte juridice sau stiinte economice;

c) au cel putin  5 ani vechime in specialitatea studiilor;

d) nu au fost condamnate pentru savArsirea unei infractiuni comise cu intentie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

e) sunt apte din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);

f) nu au indeplinit varsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele de inscriere se depun la sediul Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tarnaveni, str. Victor Babes, nr.2, la Serviciul R.U.N.O.S. pana la data de 27.11.2023, ora 12.00.

Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente :

a) cererea de inscriere la concurs in care se mentioneaza functia pentru care doreste sa candideze;

b) copia certificata pentru conformitate a actului de identitate, aflat in termen de valabilitate;

c) copia certificata pentru conformitate a diplomei de licenta sau echivalente;

d) copia certificata pentru conformitate a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sau management sanitar, prevazute la art.1 alin.(1) lit.c)  ori a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;

e) curriculum vitae;

f) adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata sau copie certificata pentru conformitate a carnetului de munca;

g) cazierul judiciar sau declaratia candidatului prin care acesta isi exprima consimtamantul pentru obtinerea extrasului de pe cazierul judiciar de catre comisia de concurs conform Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

h) adeverinta din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic;

i) declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;

j) copie certificata pentru conformitate a actelor (certificat de casatorie, etc.) prin care candidatul si-a schimbat numele, dupa caz;

k) proiectul de management realizat de candidat;

l) declaratie pe propria raspundere a candidatului ca proiectul de management este conceput si realizat integral de catre candidat;

m) declaratie pe propria raspundere ca in ultimii 3 ani nu a fost constatata de catre institutia competenta existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;

n) declaratie pe propria raspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de inscriere.

Candidatii interesati vor putea efectua o vizita in cadrul spitalului in data de 14.11.2023, incepand cu ora 10.00 sub indrumarea directorului medical, pentru a se informa in mod nemijlocit cu privire la problemele de interes in elaborarea proiectului de management.

Mass-media precum si orice persoana interesata poate sa isi manifeste intentia de a participa la sustinerea publica a proiectului de management si poate adresa intrebari candidatilor in legatura cu proiectul de management. in acest sens, persoanele interesate si mass-media vor transmite pana la data de 04.12.2023, ora 12.00 pe adresa de e-mail: concurs@aspms.ro solicitarile de participare, cu precizarea numelui si prenumelui si eventualele intrebari pe care vor sa le adreseze candidatilor in legatura cu proiectul de management.

Participarea persoanelor interesate precum si a mass-mediei se face dupa confirmarea solicitarii de participare, de catre comisia de concurs. Confirmarea de participare se va efectua in ordinea cronologica a solicitarilor, in termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitarii de participare.

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din urmatoarea lista de 5 teme, urmAnd a fi adaptata la problemele Spitalului Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Tarnaveni:

1. Planificarea si organizarea serviciilor de sanatate la nivelul spitalului;

2. Siguranta si satisfactia pacientului;

3. Managementul calitatii serviciilor medicale;

4. Managementul resurselor umane;

5. Performanta clinica si financiara a activitatilor spitalului.

Proiectul se realizeaza individual de catre fiecare candidat si se dezvolta intr-un volum de maxim 15 - 20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, marimea 12, spatiere la un rand.

Structura proiectului de management

1. Descrierea situatiei actuale a Spitalului Municipal ” Dr. Gheorghe Marinescu” Tarnaveni

2. Analiza SWOT a Spitalului  Municipal ” Dr. Gheorghe Marinescu” Tarnaveni (puncte tari, puncte slabe, oportunitati, amenintari)

3. Identificarea problemelor critice

4. Selectionarea unei probleme/unor probleme prioritare cu motivarea alegerii facute

5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritara identificata/ problemele prioritare identificate, astfel:

a) Scop

b) Obiective

c) Activitati

           - definire

           - incadrare in timp - grafic Gantt

           - resurse necesare - umane, material, financiare

           - responsabilitati

d) Rezultate asteptate

e) Indicatori - evaluare, monitorizare

f) Cunoasterea legislatiei relevante

Bibliografia impreuna cu anuntul de concurs si Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului se publica pe site-ul Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tarnaveni: www. spitaltarnaveni.ro;

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Tarnaveni, str.Victor Babes, Nr.2, municipiul Tarnaveni, judetul Mures - serviciul R.U.N.O.S, telefon 0265446161, interior 150.

 


Presedintele Consiliului de Administratie

Marginean Ioan Alin - Presedinte al comisiei de concurs Important !

“DEMENTA - CÂND IUBIREA ESTE DESPRE GRIJA”


Daca ai in ingrijire o persoana diagnosticata cu dementa si te simti coplesit de sentimentele de neputinta, daca nu stii cum sa gestionezi episoadele de confuzie, agitatie si pierderile de memorie, daca vrei sa dobandesti informatii care te vor ajuta sa oferi un sprijin adecvat, atunci te asteptam sa ni te alaturi. Spitalul Municipal "dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni, organizeaza, incepand cu data de

1 august 2023 GRUP DE CONSILIERE SI SUPORT PENTRU APARTINATORII PERSOANELOR  DIAGNOSTICATE CU DEMENTA

In cadrul acestui grup, participantii vor invata:

- Detalii despre diagnosticul de dementa: stadiile de evolutie si modificarile care apar la nivel cognitiv, emotional si comportamental

- Cum sa gestioneze propriile dificultati legate de ingrijirea unei persoane diagnosticate cu dementa

- Particularitati privind ingrijirea, adaptate la problemele specifice acestei categorii de pacienti

Numar de sedinte: 6

Durata unei sedinte: 90 de min

Frecventa intalnirilor: saptamanal

Numar participanti: maxim 10 persoane

Locatie: Spitalul Municipal Tarnaveni

Coordonator grup: dr. Pop Daniela, medic primar psihiatrie

Relatii si inscriere: telefonic - 0761330122, intre orele 10-15 ( pana in data de 17 iulie) Important !

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

CU CARACTER PERSONAL


În cursul furnizarii serviciilor medicale, Ministerul Sanatatii si institutiile cu personalitate juridica din subordinea acestuia au acces la anumite date cu caracter personal apartinând pacientilor, apartinatorilor si medicilor ("dumneavoastra" sau "ale dumneavoastra"). Datele cu caracter personal sunt informatiile care fie va identifica, fie permit sa fiti identificat. Aceasta nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal este redactata în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, în scopul de a va furniza informatii cu privire la modul în care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate.

Astfel, Ministerul Sanatatii si institutiile sanitare, fiecare în calitate de operator de date, colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal:

- în cazul pacientilor: în scopul îndeplinirii atributiilor legale ce le revin conform legii, respectiv în scopuri de medicina preventiva, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizata ori de gestionare a serviciilor de sanatate care actioneaza în interesul persoanei vizate;

- în cazul medicilor: în scopul îndeplinirii obligatiilor legale aferente contractelor de munca si de gestionare a serviciilor de sanatate.

În vederea îndeplinirii atributiilor sale legale, Ministerul Sanatatii poate prelucra date cu caracter personal inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare si functionare a sistemului de sanatate si de monitorizare, control si evaluare a activitatilor institutiilor sanitare, de a lua masuri pentru îmbunatatirea calitatii asistentei medicale acordate populatiei si în scopuri statistice. Ministerul Sanatatii poate realiza aceste scopuri inclusiv prin campanii de solicitare/colectare pareri de la pacienti si fosti pacienti ai institutiilor sanitare. În cazul organizarii unor asemenea campanii de solicitare/colectare pareri, Ministerul Sanatatii nu va prelucra date cu caracter sensibil (de exemplu, date privind starea de sanatate).

Colectam datele cu caracter personal direct de la dumneavoastra sau de la apartinatori (în cazul pacientilor). Furnizarea datelor pe care vi le solicitam este necesara pentru îndeplinirea scopurilor mentionate mai sus, iar refuzul furnizarii acestor date poate duce la dificultati în functionarea institutiilor medicale, precum si organizarii si furnizarii serviciilor medicale.

Datele cu caracter personal privind starea de sanatate (date sensibile conform Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare) sunt protejate conform regulilor stabilite de lege în domeniul drepturilor pacientului si prelucrarea acestor date este permisa cu conditia respectarii secretului profesional.

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele mentionate mai sus putem dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal uneia sau mai multora din urmatoarele categorii de destinatari: dumneavoastra si persoane juridice care prelucreaza date pe seama operatorului.

Drepturile dumneavoastra legate de prelucrarea datelor cu caracter personal: aveti drepturile de acces si interventie asupra datelor dumneavoastra pe care le prelucram. De asemenea va puteti opune continuarii de catre noi a prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, în conditiile si limitele legii. În plus, aveti dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum si de a va adresa instantei de judecata competente. Daca aveti nemultumiri legate de modul în care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, va puteti adresa Ministerului Sanatatii la adresa de e-mail presa@ms.ro sau institutiei sanitare care v-a furnizat serviciul medical. Recoltare de celule STEM

Recoltare de celule STEM

Informații despre recoltarea de celule STEM


Recoltarea sângelui placentar se face astăzi prin metode standardizate și se poate  efectua indiferent de particularitățile nașterii, folosindu-se un kit special.

Dupa nașterea urmata de prelevarea de sânge placentar este asigurată preluarea kitului din frigiderul spitalului și transportul acestuia spre laborator, într-un interval optim de timp.

Într-o primă etapă de laborator, sângele este supus unor analize bacteriologice pentru a se verifica sterilitatea sa. În a doua etapă are loc numărarea celulelor stem. Rezultatele analizelor vor fi comunicate ulerior familiei.

Perioada de depozitare se poate face pe o perioadă îndelungată de timp. Sângele placentar reprezinta "vehiculul" prin care se asigură...mai mult 

Ec. Megheșan Zsuzsanna - Manager

Ec. Pop Violeta - Director financiar contabil

Dr. Vulciu Adrian - Director medical

As. Med. Pr. Szakacs Tunde - Director de ingrijiri medicale


Componența Consiliului de Administrație
  

copyright @2008 bts